2. april 2017 - I dag har vi vært oppe på tomtene 40 og 41 og felt noen trær. Det går framover

13. april 2016 - Nå er det blitt lagt kabel oppover langs Nylandsveien. Vi skal være med på denne. Pilen til venstre viser veien opp mot tomtene våre.

25. august 2015: Kaffepause etter en hard økt i "skogen"

20.august 2015. Vi har kommet et godt stykke inn i skogen der veien inn til tomta skal gå. Store og små trær er felt i hauger. Kvister og tømmer er blitt kjørt bort, kvistene inn i skogen og tømmeret til gården