16. mai 2014: Må vi vente slik hver gang? Ja, til tross for at 
dere er like flinke hver gang, nesten