19.10.2013:
Fanny og Lady er ganske samstemte her ja 😀😀