Nye regler vedr øyenlysning Tibetansk spaniel gjeldende fra 1.4.14

14. november 2013 kl. 15:25

 Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har den 30.10.2013 fattet følgende vedtak: Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for tibetansk spaniel for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. ERG- undersøkelse erstatter ikke øyelysing. Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb. Det gis mulighet for å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raserådet før vedtak fattes. Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Kravet trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.04.2014. Med hilsen NORSK KENNEL KLUB Astrid Indrebø leder av Helseavdelingen sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg

Nyeste kommentarer

29.06 | 18:52

En fantastisk plass ❤️

11.02 | 07:35

Hei!
Vi er mange med aner etter Ermegaard Benkestok på 8157 Meløy. Her ble det også avholdt Benkestok-seminar for noen tiår siden. Meløygården, Ermegaards sete, er bevart som bygdetun. Velkommen!

09.05 | 17:32

Også Benkestok, senere Ellingsen

10.11 | 21:21

Så koselig hjemmeside. Her får man virkelig ett innblikk i livet på Klakken Gård!