11. jun, 2019

Blomster trives

Blomsterbedet vårt i dag. Lagt på noen heller slik at det blir enklere å gå rundt i bedet. Det er flere heller bak buskene på det nederste bildet som ikke kom fram i bildet