20. jun, 2012

Buskmure (potentilla)

Buskmure 'Fridhem' E
Dasiphora (Potentilla) fruticosa 'Fridhem' E
Vekst
Arten har kraftig, tett og opprett buskform. Plantehøyden er ca. 1 m. 8 år gamle busker på Alnarp er målt til 1,3 m. I forsøkene i Norge og Sverige kommer bladene tidlig, og tilveksten avsluttes tidlig.
Blomst
Arten har lysegule blomster i juni til september. Den går ca. 14 dager tidligere i blomst enn P. fruticosa.
Bruk
Arten er god til markdekking, i grupper, i skråninger mot erosjon og som fri hekk. Den kan også brukes som frittstående busk. I Sverige tilrår de Fridheim for nordlige områder. I sør er bl.a. Goldfinger bedre siden den har lengre høstblomstring.
Planteavstand
Grupper: 80 cm–1,5 m
Hekk: 30–40 cm
Vokseplass
Arten er nøysom. Den har det best i god hagejord med full sol, men tolererer også tørr og alkalisk jord (høy pH). Den kan vokse i lett (sandholdig) jord og tåler mye salt.
Plantevern
Meldugg kan være et problem sent på sommeren, men ellers er arten lite utsatt for sopp og insekter.
Formering
Arten formeres ved sommerstiklinger.
Opprinnelse
Arten P. fruticosa vokser vill i kjølige områder på den nordlige halvkule.
'Fridhem' er valgt ut av parkforvaltningen i Umeå i Sverige. Det er sagt at den er mye brukt i Nord-Norge (1993). Dasiphora fruticosa 'Fridhem' E er godkjent som norsk E-plante (og som svensk E-plante). Dette betyr at det er valgt ut en form som vokser spesielt godt i vårt klima, og at denne blir oppformert under kontrollerte forhold. Planter som er merket med E, har denne spesielle godkjenningsformen.
I hybridmateriale mellom P. fruticosa og nærstående arter, P. arbuscula, P. davurica og P. parvifolia, har det oppstått en lang rekke sorter.
I et slikt krysningsmateriale plukket stadsträdgårdsmästaren Helge Boström i Umeå parkförvaltnings plantskola i Fridhemområdet ut en interessant form. Denne fikk navnet 'Fridhem'.
Foto: G.E. Martinsen