19. jun, 2012

Storkenebb

storkenebb
OGSÅ KJENT SOM
Geranium
planteslekt i storkenebbfamilien. Bladene er håndnervet og de symmetriske blomstene rødligeeller fiolette. 400 arter. I Norge er funnet 20 arter, derav 10 viltvoksende, de andre er innført på avfallsplasser eller kulturmark. Skogstorkenebb er vanlig i skogen og på fjellet. Stankstorkenebb, G. robertianum, som vokser i berg og urer, er rødfarget og har sterk, ubehagelig lukt. Langs kysten i Sør-Norge vokser blodstorkenebb. I hager dyrkes bl.a. prydstorkenebb eller julistorkenebb, G.xmagnificum, praktstorkenebb, G. himalayense, og silkestorkenebb, G. cinereum, med blå til blåfiolette blomster, høststorkenebb eller kjertelstorkenebb, G. endressii, dvergstorkenebb, G. dalmaticum, og rosestorkenebb, G. macrorrhizum, med rosa blomster, og rynkegeranium, G. renardii, med hvite til lyst lilla blomster med mørkere lilla årer.
Foto: G.E. Martinsen