20. mai, 2012

Løvetann

 

Løvetann

Også kjent som Taraxacum

ETYMOLOGI oversettelse av gr. Leontodon etter bladflikenes likhet med rovdyrtenner

planteslekt i kurvplantefamilien. Plantene har lang, grov rot, blad i rosett ved grunnen og enslige, gule blomsterkurver i toppen av hule, bladløse stengler. Frukten er brun eller rødgul, og forsynt med en langstilket fnokk og kan føres langt av sted med vinden. Hele planten er fylt av en besk, hvit melkesaft. Løvetannartene vokser mest på dyrket mark, i eng og hager, ved veier og på avfallsplasser, mange av dem også i utmark, i skogen, og helt opp på høyfjellet. Unge, ennå ikke grønne blad kan brukes som salat, og røttene har vært brukt som kaffeerstatning. Blomstenekan brukes til vinlegging.