5. jun, 2014

Svenska-asal

5.6.2014: Svenske-asal i full blomst