3. mai, 2014

Løvetann

3. mai 2014
Løvetann, er en planteslekt i kurvplantefamilien. En rik slekt med 370 kjente arter i Norge, blant annet Fjell-løvetann, som er den vanligste planten i fjellet i Norge. Opptrer som ugress i eng og beite og er vanskelig å utrydde. Løvetann er også en vanlig vårblomst.

Plantene har lang, grov rot, blad i rosett ved grunnen og enslige, gule blomsterkurver i toppen av hule, bladløse stengler. Frukten er brun eller rødgul, og forsynt med en langstilket fnokk og kan føres langt av sted med vinden. Hele planten er fylt av en besk, hvit melkesaft. Løvetannartene vokser mest på dyrket mark, i eng og hager, ved veier og på avfallsplasser, mange av dem også i utmark, i skogen, og helt opp på høyfjellet. Unge, ennå ikke grønne blad kan brukes som salat, og røttene har vært brukt som kaffeerstatning. Blomstene kan brukes til vinlegging.