27. jan, 2013

"Vandrer"

Hva er en vandrer?
En vandrer er en bevissthet/sjel som kommer hovedsakelig fra femte eller sjette densitets bevissthet – fra et annet stjernesystem og som frivillig har tilbudt sin energi for å være her på denne planeten i denne tiden for å hjelpe til med overgangen – slik at all ting går greit for seg. Dette gjøres fordi den som tilbyr sin kraft på denne måten øker også sin egen utvikling mye mer enn om de ikke hadde gjort det. Det er også et oppdrag full av farer. Den enkelte må si ”Ja” til å glemme sin egen fortid mens de er en vandrer. De blir født med en tredje densitets bevissthet, samtidig som de vil bære ubevisste minner om sitt opphav, kompetanse og erfaringer. De må våkne tidsnok til å gi den hjelpen de er her for å gi og de må våkne før de eventuelt lager for seg selv negativ karma før de våkner. Det vil si at de blir fanget en lengre periode i tredje densitets bevissthet.
Selv om tredje densitets bevissthet normalt ikke er klar over det har de en åndelig familie som består av vel ca. 1,000 sjeler – de er fragmenter av en større enhet. Noen av disse er naturligvis i livet mens andre er i tiden mellom liv. Dette fører til at de fleste kan knytte til seg venner som de føler en naturlig bånd til fordi de er fra samme ”familie”. Dette er ikke tilfelle for gjennomsnitts vandrer. De er alene, mer eller mindre. Noen har minner av overgangen gjennom energi feltene – en reise gjennom geometriske former som fortoner seg som en vond drøm. Da det ubevisste bærer i seg minner om en tilværelse som er mye mer harmonisk føler vandreren seg veldig feilplassert, ofte misforstått og veldig alene i en truende tilværelse. Noen har en bedre forbindelse til sine intuisjoner enn andre. Enkelte opplever at de har måttet dempe sine evner for ikke å bli avslørt, straffet og avvist som barn. Overlevelsesstrategier er det mange av. En vandrers hjerte er sjelden ”lett”. Skoleverket er en meningsløs institusjon, likedan kirken. Det er rett og slett ikke lett å forholde seg til noen form for myndighet eller autoritet som proklamerer å vite best for en selv. Det hele minner sterkt om tilstanden til Harry Potter mens han er fange i ”Muggel land”.
(fra Bevissthet
Av Mike Cechanowicz)