26. feb, 2014

Kommunesammenslåing

"Stortingsmann Jon Leirfall sa engang: «Ein ska’ vårrå forsiktig med å riv’ ned gjerda før ein har spurt om koffer dæm vart satt opp». Fellesskapets ordninger kan oppleves som stengsler.

På slutten av 1800-tallet ønsket flere større deltakelse i det lokale politiske liv. En måte å få til dette på var å dele opp kommunene. Dette var samfunn som var basert på transport uten motorbåt og biltrafikk. Mange steder hadde nesten ingen veier.
I kyst- og fjordnorge var det omkring år 1900 stadig sjøen og fjorden som var hovedveien, samferdselen var basert på båttrafikk. Kommuneavgrensingen var basert på at fjorden bandt sammen land på begge sider.
Kommuneinndelinger fortsatte fram mot ca 1930, og kommunene ble stadig mindre i geografisk utbredelse.
Dette forandret seg rundt 1950. Da ble kommunikasjonen kraftig forbedret sidene veiene ble utbygd i det ganske land.
Behovet for mange kommuner ble plutselig ikke så stort lenger.
Hvilke motiv har vi for ikke å slå sammen kommuner i dag?

Skrevet av Gørill Eide Martinsen 25.2.2014
"

Gørill Eide Martinsen