28. des, 2013

Benkestokk - smykke

Dette smykket ble bestilt til meg som julegave 2013.
Herlig! Tusen takk for gaven Kay :-)

Benkestok-Adelslekt.
Slekten Benkestok, også kjent som Benchestoch, var en av de opprinnelige norske adelsslekter, og en av de få som overlevde middelalderen. Slekten eide i sin tid mye jordegods i Båhuslen i Herjedalen, på Vestlndet, i Nord Norge og på Færøyene.
I følge sagnet fikk slekten sitt adelsnavn etter en episode der en av slektens forfedre hadde berget kongens liv ved å gjemme han for forfølgende fiender i en benkestokk, dvs. en uthulet trestokk som ellers normalt ble benyttet som sittebenk.
Tord Benkestok i Strand var den første som brukte navnet. Den siste som brukte det bodde i Nordland på 1700 tallet.
Dette er sølvsmykke med våpenskold-motivet.