4. apr, 2013

Kaki-grønn jeans

Hullgenser over singlett og en kakigrønn jeans
kjøpt 4. april 2013 :-)