25. jan, 2013

Må forlenge sykmeldingen

Fikk telefon fra legekontoret med beskjed om å at lege Daniela ikke kunne ta imot meg i dag, pga. av hun ikke er på kontoret. Da blir sykmeldingen min forlenget den 4.februar 2013. Jeg har time kl 09:20 hos henne denne dagen.

Videre har jeg kontaktet avdelingsleder for å få snakket med henne angående denne omplasseringen til hjemmesykepleien og A. Men jeg får ikke kontakt med henne. Så jeg har bedt om at hun kontakter meg.

Ingen respons fra avd. leder ennå kl 09:10, så jeg ringte til leder i PRO. Jeg kan komme og snakke med han kl 11 i dag :-)

 

Forøvrig er utetemperaturen ute i dag 7 blå 😉