17. nov, 2012

Formiddagstreff på garasjetaket :-)

Måkene har rådslagning på garasjetaket i formiddag :-)
Foto: G.E. Martinsen