13. nov, 2012

Kjørte to flyttelass i ettermiddag 12.11.2012

Ja, nå er det ikke mange flyttelass igjen fra Elveng 😲

Kjørte to i dag. Skal vaske gulver og div. på onsdag. Vi behøver streng tatt ikke

flytte før fredag sa den nye eieren i dag. jeg viste han litt rundt på tomta.

Var i dag tidlig til legen. Føler meg ikke i form. Det viser seg at jeg har et forhøyet

blodtrykk. Skal ha et 24 T. mål førtkommende tilrsdag til onsdag neste uke 🤒