11. nov, 2012

Nedtelling på Elveng

Siste dager på Elveng
Her går gamle senger, gjerdestolper,
planker og stoler på bålet
Foto: G.E. Martinsen 11.11.2012