4. jun, 2021

Liten frøken i blomsterengen

Lille Helene studerer smørblomsten