26. feb, 2021

Snøsmelting på gang

Snøen er i ferd med å forsvinne. Fra en meter til kun 5 cm med snø er det ikke rart at vannføringen er stor :-)