7. jul, 2019

Utgraving til påbygg

Da er vi i gang med å grave ut det som etter planen skal bli et lite tilbygg foran inngangspartiet. Her graves det ut for dreneringen :-)