17. okt, 2012

16.oktober 2012

I Trondheim i dag for gjennomgang og underskrift av barnevernsak som jeg var nemndsmedlem av 🤔