3. aug, 2018

Tragisk død

I dag ble dette vakre pinnsvinet påkjørt av noen råkjørere på Klakken like nedenfor huset vårt. Makan til trafikk har vi aldri opplevd her oppe. På grunn av et lyskryss nede på hovedveien (veien er under utbedring), velger bilistene omveien over Klakken. Trafikken her er 4-5-doblet. Ikke nok med det, men de har det også svært travelt. Dette går ut over disse hjelpesløse skapningene. Skjerp dere bilister. Det er nok oversikt på denne veien og i tillegg er det 50-sone. Politikontroller hjelper litt, men det ser ut som bilistene glemmer like fort :-(