11. okt, 2012

Resultat fra 1.innlevering Juss

11.10.2012:

Fikk igjen kommentarene fra innleveringen øvelsesoppgave 1. Jippi, jeg fikk godkjent til karakteren D. Her er kommentarene fra Stine Rønnestad:

 En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Du viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

Du har funnet de fleste relevante rettskilder, men jeg savner at du tolker dem godt nok før du benytter dem på faktum (subsumerer).

Dersom det er rettspraksis du refererer til, må du henvise til rettspraksis og ikke til ulike nettsider. Se mer om dette på gjennomgangen. (Karakter D)


Brente bål i ettermiddag.

Foto viser restene fra dette kl 19:00