13. mar, 2018

Motorsagkurs

Det årlige motorsagkurset for damer + (1 mann) ble avholdt på Klakken i dag. Takk til Tore for dyktig opplæring i sikkerhet og riktig bruk av utstyr :-)