2. apr, 2017

Arbeide med ved

Bilde av tomt 33 som langt på vei er blitt "avhogd". Som søndagssyssel i dag var Daniel og jeg skogsarbeidere på tomtene 40 og 41. Mens Kay kappa til ved. Deilig aktivitet på en herlig vårdag med 7 grader + og noe yr i lufta :-)