24. aug, 2012

Opplest og vedtatt....

"Dette har jeg ventet på så lenge", tenkte vel Breivik med et smil om munnen da han fikk lest opp dommen i dag kl 10:06.

Selv er jeg glad over denne dommen: Tilregnelig, dømt til forvaring til max.straff med mulighet til forlengelse 5 år av gangen.I praksis betyr det at han ikke kommer ut av fengselet.

 

Bildet: VG