7. jun, 2016

Ingeborg bachelorgrad i fysioterapi

Utrolig stolt av Ingeborg som har avsluttet sin bacherlorgrad i fysioterapi i vår. Gratulerer hjerteligst :-D