1. jun, 2012

Drøftingsmøte

Den 31.mai 2012 var vi i drøftingsmøte vedr. opphør av forpaktningsavtalen på Klakken gård. Vi forholder oss til at avslutningstidspunktet den 30.9.2012

Innen den 20.juni d.å. skal partene samles og komme til en endelig enighet for hvordan vi

skal løse problemstillingen. Spennende 😮