4. mai, 2012

Fjerning av sting

I Trondheim i går 3. mai og fikk tatt de siste stingene.

Noe bedring, men fremdeles en god del lammelse som henger i 😙