1. jun, 2015

Sterk kuling til sjøs

Båten fra byen i kveld. Kom fra nemnda for barnevernssaker i Trondheim. Her fra hjemreisen ca klokka 20:30. Vår kjære venn Dag Botilsrud døde i dag. Trist!