21. jan, 2015

Fint vær

Fint nesten snøfritt vinterlandskap. I dag har Statens veivesen lagt fram sin rapport om ny nasjonal veiplan. Ny vei Oslo - Hemsedal - Bergen i tillegg til riksvei 134
Mest samfunnsnyttige plan vil det bli når den bygges over Haukeli, er begrunnelsen