23. nov, 2014

Søndag og ryddedag

Så vakker kan en søndags formiddag være her på Klakken. Kay og jeg var i fult ryddemodus i dag; blant annet fjøsgangen, melkerom og garasjen.