27. mar, 2012

Utviklingsmøte på avd A......

Kommet hjem etter et fint gjennomført møte på avdeling A.

Et av tema som ble tatt opp, var brannvern. Det ble diskutere rundt dette tema. I dag har vi på avdeling A ansvaret for å melde fra til brannvesenet (110) når brannalarmen går. Dette må vi gjøre om vi er i tvil om det foreligger en begynnende brann eller ikke. Er vi helt sikre på om det foreligger en falsk alarm, behøver vi ikke å melde i fra til 110.

Det ble snakket om erfaringene med dette vi har hatt i løpet av det siste året. Det kom fram at det foreligger mye utrygghet, særlig på kveld og natt da det er mindre bemanning enn på dagtid.

Jeg er verneombud på helsesenteret. Vi er ikke tjent med å ha en bemannng som går i konstant frykt når de er på vakt. Dette ønsker jeg som verneombud å gjøre noe med. Så på vegne av alle ansatte, spesielt på avdeling A, søker jeg snarest kommunen om midler til direktekobling til alarmasentralen.

 

Og så ble det 1.gangs parring Iivar og Siril.

Det ble inseminering, men lell.......😀