5. mar, 2014

Varmt med fønvind

8,5 grader + klokka 11:00 😎 Sommer neste? Ikke antydning til nedbør 🤔

I dag ble det kjent at Schengen vant over Dagbladet i Høyesterett: Førstevoterende i domstolen kom med et viktig poeng da han påpekte at Dagbladet identifiserte Schjenken. Dagbladet mener dette er en feil slutning. Det var dissens i domstolen, hvor en dommer sier at dette er en sak som gjelder avveining av pressefriheten mot den enkeltes pressevern. Dommeren kom da til at Dagbladets dekning ikke var rettsstridig. Men flertallet rår 😀