14. des, 2013

Ex-amen

Hjemme halv sju etter en hel dag i Trondheim Vinkerklokka 9 var jeg i gang med exphil 6001 distriktsvarianten på Dragvoll. Satt til klokka kvart på tre, så noe forståelig må det ha kommet ut fra dagen BlinkerDaniel, Kay og jeg kom hjem med et flyttelass klokka halv sju Kul