14. des, 2013

Ex-amen

Hjemme halv sju etter en hel dag i Trondheim 😉klokka 9 var jeg i gang med exphil 6001 distriktsvarianten på Dragvoll. Satt til klokka kvart på tre, så noe forståelig må det ha kommet ut fra dagen 😲Daniel, Kay og jeg kom hjem med et flyttelass klokka halv sju 😎