13. mai, 2013

Flott og spennende!

I dag hadde vi besøk av landbrukssjefene og sammen var vi oppe og besiktiget to tomter. Forslag til løsninger som ble lagt fram følte jeg ble godt mottatt. Vi får se om dette blir noe av 😉 Har nå iallfall forsøkt. Man må tilfredstille alle parter i slike saker, både fylkeskommunen, kommunen, landbruksnemnd, naboer og ikke minst oss som er direkte berørte 😀 Spennende!

Se bildet!