21. aug, 2012

Øyensykdommer hos hund

Irishypoplasi

Senast uppdaterad den 16 december 2011

Irishypoplasi är en medfödd underutveckling av irismusklerna som påverkar pupillens storlek.

Iris är den struktur vi syftar på när vi anger om en individ är blåögd eller brunögd. Den reglerar ljusinsläppet i ögat genom att dra ihop sig vid skarpt ljus och vidgas i dunkel belysning. Oförmåga att reglera ljusinsläppet kan påverka synförmågan i vissa dagrar.

Det finns olika varianter av irishypoplasi varav flera är mycket sällsynta och inte beskrivs här. Irishypoplasi är en medfödd underutveckling av irismusklerna som framför allt påverkar de muskler som stänger pupillen. Felet gör att den inte kan dra ihop sig på normalt sätt. Pupillen kan också bli excentrisk. Det betyder att den inte längre sitter mitt i iris utan i stället är förskjuten åt ena sidan.

Förändringen ses bäst hos en hund som inte fått pupillvidgande droppar för ögonlysning. Förändringen förekommer huvudsakligen hos blåögda hundar men kan även förekomma hos brunögda. En hund med irishypoplasi kan kisa när den blir bländad av skarpt ljus. (klippet 20.8.2012 fra Den Svenske Kennelklubbens hjemmeside)