19. jul, 2012

Diskusjoner rundt tema PRA på facebook i gruppen Tibetansk Spaniel

Et medlem fra denne gruppen kunngjorde i går/natt at det er en norsk hund som har fått kontatert PRA (eller mistanke om PRA). Dette har ført til harnisk blant medlemmene og de beskylder henne som la dette ut på facebook for å være lite menneskelig. Det er viktig å skille person og sak her. Hun har på ingen måte et ønske om å henge ut personer som er rammet, men slik jeg har forstått det, ønsker hun å få i gang diskusjon om sykdommen. Jeg blir noe lei meg når voksne mennesker prøver å skade hverandre med skittkasting. Det virker slik at samme hva som skal diskuteres i denne hundeverden, være seg PRA, HD, katarakt you name it, så blir fokuset vridd til en diskusjon om menneskene og ikke om hundene dette gjelder. Ja, vi mennesker er rare. Vi må lære å takle at vi av og til blir utsatt for ting vi ikke liker så godt. Jeg har også fått erfart sure oppstøt. Hvis man tar ting på alvor og bretter opp armene og står oppreist, vil dette gå bra. Alle som driver med avl, vil en eller flere ganger bli rammet av ting vi helst ville vært foruten. Avl er en risikosport med stor R 🤪