27. mai, 2012

PPM

PPM

Persisterende pupillmembran. I en periode i fosterstadiet mens øyet dannes, er pupillåpningen lukket av en membran. Før fødsel tilbakedannes membranen, slik at det blir en åpning i regnbuehinnen - pupillåpningen. Små rester av membranen kan ofte observeres med spaltelampe også etter fødsel hos mange hunder og har som regel ingen betydning for hunden. I noen tilfeller er imidlertid membranrestene kraftigere og kan observeres direkte. De kan gå som strenger på tvers av pupillåpningen eller de kan hefte seg til linsen eller baksiden av hornhinnen. Defekter i synsnerven har også vært observert samtidig med denne tilstanden. PPM er medfødt og vil ikke forandre seg med økende alder, men når øyet vokser kan forandringer i linse og hornhinne bli relativt mindre. Nedarvingen er ikke med sikkerhet fastslått. Det er viktig å registrere forandringene, selv om det ikke får avlsmessige konsekvenser for dyret. Dyr med store forandringer anbefales likevel ikke brukt i avl.