24. sep, 2014

Vekter 5 uker 1 døgn

Vekter 24.9.2014 kl 23:00

Valp 1 = jente 1: 1.100 g

valp 2 = gutt 1: 1.074 g

valp 3 = gutt 2: 1.084 g

valp 4 = gutt 3: 1.109 g

valp 5 = jente 2:  985 g

valp 6 = jente 3: 1.139 g