10. sep, 2014

3 uker 1 dag

Vekter 3 uker 1 dag, veid klokka 12:00

valp 1 = 790 g

valp 2 = 728 g

valp 3 = 731 g

valp 4 =  802 g

valp 5 = 630 g

valp 6 = 809 g