30. aug, 2014

Valper 11 døgn

Dagens vekter klokka 17:10:

valp 1 (jente): 504 g

valp 2 (gutt):  467 g

valp 3 (gutt):  384 g

valp 4 (gutt):  516 g

valp 5 (jente): 343 g

valp 6 (jente): 516 g