21. feb, 2012

Når hunden din bjeffer.....

Hunder som bjeffer er ofte til sjenanse, både for eier og nabo, men det kan også være et problem for hunden, avhengig av hvorfor den bjeffer.

Jeg tar utgangspunkt i at det er usikkerhet som er årsaken og da er det denne usikkerheten som må fjernes.

Ignoreringen vil ikke kunne fjerne allerede eksisterende usikkerhet, distrahere med godbit vil kunne ha effekt på lang sikt, men det kan også forverre situasjonen. Å stille seg foran hunden har ingen effekt på hundens usikkerhet med mindre den er meget liten. Sende han inn på et rom vil heller ikke kunne fjerne usikkerheten, men du kan muligens fjerne hunden fra lydene og dermed unngå problemet når hunden er i rommet. Å løfte den opp vil kunne gjøre den usikker og det vil da bare øke usikkerheten.

Det som vil fungere om det utføres på en god måte er å bruke godbiter i forbindelse med det hunden reagerer på (motbetinging). Jeg kan sette opp ganske kort punktvis hvordan du kan gå fram. Nærmere beskrivelse vil du finne i boken ”100% positiv hverdagslydighet”.

1. Tren først mye på øyekontakt og du bør bruke klikker eller om det av en eller annen grunn skulle være umulig bruker du ordet ”bra”. Rekkefølgen her må være riktig. Øyekontakt enten straks hunden tar øyekontakt eller når den har holdt øyekontakten noen sekunder så klikk og etter en liten pause, ett til to sekunder tar du fram og gir godbiten. Godbiten skal ikke være synlig før hunden får den.

2. Du skal trene hunden til å holde øyekontakten i ca 5-10 sekunder.

3. Om du ikke har en godt innarbeidet ”kontaktlyd” må du lære hunden denne. Du bruker en lys høy lyd når du skal ha kontakt med hunden og straks hunden reagerer på lyden sier du ”bra” eller klikker og gir hunden en god godbit. Dette skal du være konsekvent med. Det vil si å belønne hunden hver gang du ber den om kontakt (roper på den) og den reagerer. Når hunden reagerer ”automatisk” på kontaktlyden vil den kunne avbryte hunden i de meste som den gjør og du vil også ha stor mulighet til å avbryte bjeffingen.

Nå har du en hund som du lett kan få kontakt med og du er i stand til å belønne den for øyekontakt når du har fått kontakt, da er det på tide å begynne treningen på forstyrrelsene.

Dersom du vet når forstyrrelsene kommer skal du gjøre deg klar i forkant og stå og trene når de kommer.

1. Du belønner at hunden holder øyekontakten noen sekunder.

2. Du klikker/sier”bra” i det hunden reagerer på forstyrrelsen (kindereggøvelsen”) og gir godbiten. Fortsett slik inntil forstyrrelsen er borte og hunden er helt rolig. Det er nødvendig for et best mulig resultat at du trener så lenge at når du slutter følger hunden etter deg samtidig som den viser ingen interesse for forstyrrelsene.

3. Om forstyrrelsene er lyder som den kan reagere på eller ikke, vil det være en stor fordel også å belønne i forbindelse med disse. Det er ikke nødvendig å vente for å se om hunden reagerer.

Når forstyrrelsene kommer uten forvarsel og hunden reagerer før du få gjort noe, skal du bruke kontaktlyden til å stoppe hundens reaksjon, bjeffingen, og til å få kontakt. Belønn straks hunden reagerer på kontaktlyden og fortsett å trene som beskrevet over. Du skal ikke være redd for å belønne eventuell bjeffing eller knurring. Det er årsakene som du jobber med og når de fjernes, vil også symptomene (bjeffing og knurring) forsvinne. Husk bare å trene inntil hunden ikke lengre reagerer på forstyrrelsen og litt til.

Dette er en forholdsvis kort beskrivelse. Håper den er til hjelp.

Lykke til Arne Aarrestad www.siddishundeskole.com