19. sep, 2013

Avlsanbefalinger PRA

Veterinærkonsulent PhD Kristin Wear Prestrud kom med denne anbefalingen ang avl:

"Det beste er selvsagt at hunden er fri for sykdomsgener. Imidlertid må man av og til bruke bærere i avl, for ikke å begrense antallet avlsdyr for mye. Dersom du skal bruke en bærer i avl, må avlspartneren være fri for DET SAMME genet, slik at avkommet ikke blir sykt. Det hjelper ikke om avlspartneren er fri for et annet PRA-gen. Du må altså se på et og et gen for seg, dersom den ene hunden i kombinasjonen er bærer må den andre være fri".