28. aug, 2013

PRA3 gentest

Har i dag bestilt 4 gentester for PRA3-genet. Dette bestilte jeg på Animal Health Trust (AHT) i England.