16. feb, 2012

Miss Aylars HD-status

HD-undersøkelse

av Gørill Eide Martinsenden 2. januar 2012 kl. 23:52 ·
Røntgen nr. 1-11087581. Resultat avlest 13.12.2011. Fra veterinær. Rissa smådyrsklinikk

Miss Aylar Reg.nr. NO32386/11

Diagnose: Sterk grad hofteleddsdysplasi. Lidelsen angår begge hofteledd og røntgenbildene viser at det har ikke oppstått forkalkninger i noen av leddene.

 

Hunder med denne diagnosen vil som oftest få problemer med bakparten på et eller annet tidspunkt, selv om unntakene finnes. Har en hund med sterk HD vært symptomfri de første 2-3 årene av sitt liv er dette et godt tegn. Slike hunder vil ofte leve et tilnærmet normalt liv under forutsetning av at de får fornuftig mosjon og fornuftig foring. Mange hunder vil vise symptomer før de fyller året, og en god del av disse hundene vil kunnes hjelpes til et godt liv med en operasjon. Enkelte hunder vil ha så defekte hofteledd at selv en operasjon ikke vil kunne gi den et tilnærmet normalt liv uten at hunden får hofteleddsproteser.

Kommentar: Hunder med diagnosen sterk grad kan ikke brukes i avl.