16. feb, 2012

Camu-Li's Greta Garbo sin HD-status

Greta -Garbo's HD-diagnose

av Gørill Eide Martinsenden 21. desember 2011 kl. 19:32 ·

I dag den 21/12-2011 kom brevet fra NKK med Camu-Li's Greta-Garbo sin HD-diagnose: C

Røntgen nr 1-11087086 avlest 09.12.2011

Svak grad hofteleddsdysplasi. Lidelsen angår begge hofteledd og røntgenbildene viser at det har ikke oppstått forkalkninger i noen av leddene.