9. jan, 2015

Liam Neeson (Burre jr)

8. januar 2015 reiste Burre fra oss. Trist, vi har blitt så glad i han. Den nye boplassen hans er Trondheim