15. sep, 2022

1 hann 3 tisper

2 døgn gamle er de på bildet. fra venstre: tispe1. tispe3. tispe2 og hann. Fødselsvekter: hann 281 g. Tispe 1, 245 g, tispe 2, 255 g. tispe 3, 257 g.